Հարցաշար ըստ Ա.Բ.Գ Հովհաննու № 08

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: