Հարցաշար ըստ Ծննդոցի № 03

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: