Հարցաշար ըստ Ա. Բ. Թեսաղոնիկեցիս № 09

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: