• Հովհաննու 8:11
    Հիսուսն ասաց նրան. «Ես էլ չեմ դատապարտում քեզ, գնա՝ և սրանից հետո մեղք մի՛ գործիր:»
Հարգելի՛ այցելուներ, կայքում կարող եք ներբեռնել կամ ավելացնել հոգևոր իմաստ պարունակող սցենարներ, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, գրքեր, խաղեր, հանելուկներ և այլ նյութեր: Կարդացե՛ք հետաքրքիր հոգևոր նյութեր կամ ստուգե՛ք ձեր հոգևոր գիտելիքները:
Շնորհակալ ենք այցելության համար: